logotyp
  • image 44
  • image 45

Denní program

Provoz MŠ Sluníčko

Mateřská škola Sluníčko je otevřena od pondělí do pátku mezi 6:00 a 16:30. Děti se scházejií zpravidla do osmi hodin. Probíhají volné hry dětí. Mají možnost si vybrat hračku nebo aktivitu, ve skupinách je prováděna výchovně vzdělávací práce, může být dokončována práce z minulého dne, nebo učitelka využije čas pro individuální rozvoj dítěte. Volné hry jsou zakončeny komunikační chvilkou v kruhu a ranním cvičením. Po něm následuje ranní svačina. Po svačině je organizována činnost řízená učitelkou. Děti, které se nezapojí si vyberou hru podle svého zájmu.

Hlavní vzdělávací činnost je zaměřena na rozvoj myšlenkových, komunikačních, sociálních a tělesných dovedností. Uskutečňuje se prostřednictvím řízených činností. Jsou to:

  • výtvarné a pracovní činnosti
  • hudební a pohybové činnost
  • tělesné činnosti
  • seznamování se základy přírody a společnosti, vytváření matematických představ
  • poslech příběhů a pohádek, dramatizace

Pobyt venku - vycházka po okolí školy, pobyt na školní zahradě s pohybovými činnostmi nebo pozorováním předmětů a jevů.

Oběd - děti se učí samostatnosti při jídle, postupně si samy přinášejí jídlo a pití. Starší děti se učí používat příbor, vštěpujeme jim společenské návyky při stolování. Teoretické poznatky procvičují v praxi. Za slušné chování a šikovnost jsou hojně chváleny.

Odpočinek -
délka je závislá na věku dětí a potřebě odpočinku. Poslouchají pohádky čtené učitelkou. Pohádky, které děti vyslechnou při odpočinku jsou využívány k další výchovně - vzdělávací práci. Rozebíráme děj příběhů, hodnotíme vlastnosti hrdinů a využíváme je k ponaučení. Pro děti, které nemají potřebu spánku je připraven náhradní program formou klidných her.

Přesnídávka 

Odpolední činnosti - volné nebo řízené, zpravidla podle přání dětí ve skupinkách. Děti využívají bohaté vybavení školy hračkami, stavebnicemi a didaktickými pomůckami. Učitelky provádí podle možnosti individuální péči a koordinují děti při hře.

 

NOVINKY

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde

DŮLEŽITÉ AKTUALITY

Prázdninový provoz léto 2024

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Mateřská škola Sluníčko, Roudnice nad Labem

Created by © 2014 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign